DONATORI ALMANAHA
 

"Almanah "je NVO koja se u najvećem dijelu finansira od donacija svojih prijatelja . Pozivamo Vas  da i Vi postanete dio porodice "Almanaha". Pomažuci nama ulažete u budućnost svoje djece i svojih potomaka , a gradite spomen svojim pretcima. Imena svih donatora se objavljuju u prvom narednom broju časopisa i na web sajtu "Almanaha"  . Neka Vaše ime ostane zapisano među poklonicima nauke, kulture i umjetnosti u vakuf znanja uplatom donacije na ž.račun br.50100-678-0-23969  u korist Udruženja "Almanah",  Podgorica.

 

 

15. januar 2020. godine

Donacija od Fondacije "Čovjek ne umire - Ćamil Ramndedović" - 300 eura.

Logo Fondacije

Na decembarskim DANIMA BOŠNJAČKE KULTURE U LUKSEMBURGU 2014. godine Zavičajni klub "BIHOR" je "ALMANAH"-u opredijelio donaciju u iznosu od 500 eura.

 • Donatori na promociji u Sarajevu, 17.12.2013
Senad Hajdarpašić Sarajevo   50,00 KM
Erol Ramusović Sarajevo   50,00 KM
Husein Borišić Sarajevo   50,00 KM
... Crnovršanin Sarajevo   50,00 KM
... Hrustanović Sarajevo   50,00 KM
Ekrem Lekić Sarajevo   50,00 KM
Sabahudin Dedeić Sarajevo   50,00 KM
Safet Nurković Sarajevo   25,00 KM
Medo Pepić Sarajevo   25,00 KM
Sabira Cengić-Huskić Sarajevo   20,00 KM
Ramo Kurtanović Sarajevo   20,00 KM
Rifat Zećirović Sarajevo   20,00 KM
Faruk Demčović Sarajevo   20,00 KM
Šahza Agić Sarajevo   20,00 KM
Safet Aljović Sarajevo   20,00
Rahman Nurković Sarajevo   10,00 KM
 • Donatori na promociji u Ešu-Luksemburgu, 07.12.2013 godine
Remzija Camić Luksemburg   200,00
Ekrem Rastoder Luksemburg   150,00
Ernad Muhović Luksemburg   100,00
Jupo Rastoder Luksemburg   100,00
Harun Halilović Luksemburg   50,00
Tufo Muratović Luksemburg   50,00
Irfan Hasanović Luksemburg   40,00
Iljo Agović Luksemburg   30,00
Sanel Škrijelj Luksemburg   25,00
Zeno ćeman Luksemburg   20,00
Mustafa Muhović Luksemburg   20,00
Pajazit Kozar Luksemburg   20,00
Adis Ramčilović Luksemburg   20,00
Refik Drpljanin Luksemburg   20,00
Ibrahim Honzić Luksemburg   20,00
Šabo Kršić Luksemburg   10,00
Rifat Skenderović Luksemburg   10,00
 • Broj 53-54
Barjam Bako Decević Tuzi   50,00
Jakub Durgut Pljevlja   50,00
 • Broj 51-52
Nusret Agović Beč (Austrija)   100,00  €
Hasib Hajdarpašić Beč (Austrija)   100,00
Fajiz Hajdarpašić Beč (Austrija)   100,00
Radosav Koprivica Nikšić

  100,00

Misin Ramčilović Lagatore   100,00
 • Broj 48-49
Barjam Bako Decević Tuzi   50,00
Jakub Durgut Pljevlja   50,00
Šefkija Delić Pljevlja   50,00
 • Broj 47
Zavičajni klub BIHOR Luksemburg  500,00  €
Džemal Ramčilović Luksemburg   100,00
Selva Ramčilović Luksemburg   100,00
Misin Ramčilović Luksemburg   100,00
 • Broj 45-46

   
  Društvo prijateljstva Luksemburg-Crna Gora Luksemburg  500,00  €
  Klub SANDŽAK Njemačka   150,00
  Klub BALKAN 93 Njemačka   150,00
  Prof.dr Ilija Vujošević Podgorica   200,00
  Pero Radović Bar   200,00
  Remzija Agović Njemačka     50,00

 

 • Broj 41-42

   
  Dr Saimir Markišić Rožaje 100,00 €
  Tarik Adrović Reutllingen Njemačka   50,00
  Adlija Lila Mezit Njemačka   50,00
  Menan Guskić Njemačka   50,00
  Enver Pepić Njemačka   50,00
   

 • Broj 35-36

   
  Sabir Rastoder Švajcarska 200,00 šv.fr.
  Sonja Šušanj Podgorica 50,00 eura
  Bajram Decević Tuzi 50,00 eura
  Jakub Durgut Pljevlja 50,00 eura
   

 • Broj 33-34

   
  Isad Rastoder Ljubljana 400 E
  Belisa Harbic Bar 200 E
  Dr Raif Hajdarpasic Sarajevo 100 E
  Jakub Durgut Pljevlja 50 E
  Dr Zulfikar Katana Pljevlja 50 E
  Skender Bajrovic Ljubljana 50 E
  Semso Djesevic Kranj 50 E
  Etem Tosic Ljubljana 50 E
  Safet Redzematovic Kranj 50 E
  Dzevad Jevric Ljubljana 50 E
  Halim Bektesevic Ljubljana 50 E
  Adem Jevric Ljubljana 20 E
  Ramiz Nikocevic Kranj 20 E

 

 • Broj 31-32

   
  Prof. Dr Novak Kilibarda Podgorica 250 E
  Rifat Hasanagic Bijelo Polje 50 E
  Umer Ramdedovic Berane-Lagatore 50 E
  Razija R. Ramcilovic Berane-Lagatore 50 E
  Rejhan R. Ramcilovic Berane-Lagatore 50 E
  Rifat Ramcilovic Berane-Lagatore 50 E
  Sadik Ramcilovic Berane-Lagatore 50 E
  Misin Ramcilovic Berane-Lagatore 50 E
  Senad Latic Berane-Lagatore 50 E
  Sefkija Markovic Njujork 50 E
  Hazbija Mehovic Berlin 50 E
  Jakub Durgut Pljevlja 50 E
  Zehra Fetahovic Podgorica 50 E

 

 • Broj 29-30

  Belisa Harbić        Bar            200,00

  Džavid Agović      Bar            200,00

  Jakub Durgut        Pljevlja       50,00

  Ćazim Fetahović   Podgorica   50,00

  Zuhra Fetahović    Podgorica   50,00

   

 • Broj 27-28

 

Donatori Almanaha

IME

PREZIME

MJESTO

PRILOG

Hasan

Rastoder  

Švajcarska

200,00 CHF

Zeno (Meta)

Rastoder

Švajcarska

200,00 CHF

Fejzo (Meta)

Rastoder

Švajcarska

100,00 CHF

Avdul (Ahmet)

Rastoder

Švajcarska

100,00 CHF

Emin i Edita

Skenderović

Švajcarska

100,00 CHF

Ruždija

Zverotić

Švajcarska

100,00 CHF

Esad (Džafer)

Murić

Švajcarska

50,00 CHF

Rizvan

Latić

Švajcarska

100,00 €

Hajriz

Brčvar  

Bijelo Polje

50,00 €

Sabahudin                  

Murić

 

50,00 €

 

 • Broj 25-26

 


 

Donatori Almanaha

 

IME

PREZIME

MJESTO

PRILOG

u CHF

 

Munir

Latić

Bern

200,00

 

Asmir

Latić

Bern

100,00

 

Amela

Latić

Bern

50,00

 

Sehad

Latić

Kirchberg /BE

10,00

 

Sadat

Latić

Kirchberg /BE

10,00

 

Safet

Latić

Kirchberg /BE

10,00

 

Safet

Ramčilović

Kirchberg /BE

100,00

 

Tufo

Ramčilović

Kirchberg /BE

100,00

 

Arif

Ramčilović

Kirchberg /BE

100,00

 

Sabit

Latić

Kirchberg /BE

100,00

 

Sajko

Latić

Oberburg

100,00

 

Admir

Latić

Oberburg

100,00

 

Remzo

Mekić

Lausanne

100,00

 

Ramiz

Ajdarpašić

Bern

15,00

 

Džeko

Latić

Kirchberg /BE 

200,00

 

Miralem

Ramčilović

Burgdorf 

100,00

 

Ruždija

Latić

Bern

100,00

 

Ervin

Latić

Langenthal

100,00

 

Edin

Šabotić

Biel/Bienne

100,00

 

Hajro

Škrijelj

Biel/Bienne

50,00

 

Bešo

Ličina

Stuttgart, Deutschland

30,00

 

Ukupni iznos:

1.775,00


 

Donatori Almanaha

IME

PREZIME

MJESTO

PRILOGu $

Rizo

Čekić

Njujork

100,00

Skendo

Ibrić

Njujork

100,00

Avdo

Metjahić

Klifton Park

100,00

Hamo

Mulić

Švedska

50,00

Abidin

Musić

Bruklin

100,00

Dževdo

Gutić

Njujork

40,00

Fadilj

Radončić

Njujork

100,00

Rafet

Hot

Njujork

100,00

Ukupno

690,00


 

Donatori Almanaha

IME

PREZIME

MJESTO

PRILOG u є

Emin

Kalamperović

Bar

50,00

Sadetin Sado

Peričić

Bar

100,00

Rizo

Kojić

Ontario, Kanada

100,00

Suada

Kojić

Vankuver

100,00

Ismet

Adrović

Rentlingen, Njemačka

100,00

Abdulah

Murić

Rožaje

50,00

Sabahudin

Murić

Rožaje

50,00

Senad

Nikočević

Bar

100,00

Ferid

Kos

Bijelo Polje

50,00

Živko

Andrijašević

Bar

200,00

Belisa

Harbić

Bar

200,00

Bajram

Šehović

-

50,00

Ukupno

1.150,00

 

 • Broj 23-24

Izet Rastoder
 

Ljubljana

1.000 $

prof. dr Novak Kilibarda
 

Podgorica

200 E

prof. dr Branislav Kova~evi}
 

Podgorica

200 E

mr @ivko Andrija{evi}

Bar

200 E

mr Du{ica Minjovi}
 

Beograd

200 E

dr Safet Band`ovi}
 

Novi Pazar

200 E

Nezir Daci}
 

Ro`aje

150 E

prof. dr MiodragPerovi}

Podgorica

100 E

prof. dr Vuki} Pulevi}
 

Podgorica

100 E

Sini{a Bjekovi}
 

Podgorica

100 E

dr Olga Zirojevi}
 

Beograd

100 E

mr Red`ep [krijelj
 

Skoplje

100 E

Raif Hod`i}
 

Bijelo Polje

100 E

Muzafer Ljuca
 

Bijelo Polje

100 E

Franti{ek [istek
 

Prag

100 E

Salko Luboder
 

Ro`aje

50 E

Iko Daci}
 

Ro`aje

50 E

Daut Muri}
 

Ro`aje

50 E

]azim Fetahovi}
 

Ro`aje

50 E

Fehima Begovi}
 

Norve{ka

50 E

Hamdija Elezi
 

Prizren

50 E

Naser Elezi
 

Prizren

50 E

Sahret Hajdarpa{i}
 

Bijelo Polje

50 E

 

 • Broj 21-22

   

  Daut Ka1ic

  Rozaje

  2.000E

  Fuad Fetahovic

  Rozaje

  500E

  PLAVSKO-GUSINJSKI "MERHAMET'

  Njemacka

  500E

  Ismet Hadzic

  Rozaje

  200E

  Mirsad Dzudzevic

  Rozaje

  200E

  Sead Lukac

  Rozaje

  200E

  Ervin -Dzo Redzovic

  Rozaje

  200E

  Radic Halil

  Svajcarska

  200E

  Rasim Tahirovic

  Rozaje

  100E

  Gutic Hazbija

  Plav

  100E

  Hadrovic dr Semsudin

  Sarajevo

  100E

  Ertan - Erko Kadrovic

  Rozaje

  100E

  Remzo Halilovic

  Rozaje

  100E

  Mesa Sutkovic

  Rozaje

  100E

  Faruk Petahovic

  Rozaje

  100E

  Jonuz Mujevic

  Rozaje

  100E

  Sadudin Agovic

  Rozaje

  100E

  Suljo Skrijelj

  Rozaje

  100E

  Hamza Dencic

  Bar

  100E

  Zenaida Dedeic

  Rozaje

  50E

  Hidajet Mujevic

  Rozaje

  50E

  Enes - Enko Beciragic

  Rozaje

  50E

  Vehbo Hot

  Rozaje

  50E

  Muamer Dedeic

  Rozaje

  50E

  Rifat Mujevic

  Rozaje

  50E

  Suljo Skrijelj

  Rozaje

  50E

  Ahmet R. Dacic

  Rozaje

  50E

  Cazim Fetahovic

  Rozaje

  50E

  Jakub Durgut

  Pljevlj a

  50E

  Zoranic Refik

  Bijelo Polje

  50E

  Spahic Lutvija

  Bijelo Polje

  50E

  Alihodzic Adema

  Bijelo Polje

  50E

  Muric Asim

  Rozaje

  50E

  Tarhanis Dzemsudin

  Rozaje

  50E

  Mirha Tahirovic

  Rozaje

   

  30E

   

 •  

 • Broj 19-20

  FUAD HOD@I], Ulcinj 500 .

  LEKI] NED@AD, Podgorica 250 .

  @ivko M. Andrija{evi}, Bar 50 E

  Adrovi} Nad`ija Podgorica, 50 E

  Kalamperovi} Emin Bar, 50 E

  \eljo{evi} Jakup Bar, 50 E

  Temaj Beti Bar, 50 E

  \oki} Osman Bar, 50 E

  Mustafi} Ibrahim Bar, 50 E

  Divanovi} Pa{o Bar, 50 E

  Prof. dr Miodrag Perovi} Podgorica, 100 DM

  Ivanovi} Lilijana U`ice, 100 DM

  Bosna Dajani{ma Grubu (udru`enje) Ankara, 150 $

  Brkanovi} Asan Bar, 50 E


   

  • Broj 17-18

   Milovan Jankovic (iz Brskuta kod Podgorice) Danska, 1000 DM

   Mladen Vusurevic, Budva, 500 DM

   Inz.Adem Dzurlic, Plav, 500 DM

   Odbor Islamske Zajednice Plav, Plav, 500 DM

   Barski Vakufi, Bar, 00 DM

   Kemo Franca, Bijelo Polje, 200 DM

   Rifat Feratovic, Bar, 200 DM

   Zivko M. Andrijasevic, Bar,  DM

   Frantisek Sistek, Prag, 100 DM

   Misin Rancilovic, (Logatore) Berane, 100 DM

   Dzemat "Novi Bar", Bar, 100 DM

   Hafis Novalic, (Logatore) Berane, 100 DM

   Zuka Medunjanin, New York, 70 $

   Ekrem Medunjanin, New York, 70 $

   Sabo Medunjanin, New York, 70 $

   Izet Sabovic, New York,  50 $

   Rafet Hot, New York, 50 $

   Kemo Salagic, Podgorica, 100 DM

  Vero Salagic, Podgorica, 100 DM

  Ljiljo Alivodic, Podgorica,100 DM

  Dr. Refik Suljevic, Podgorica, 100 DM

   

 • Broj 15-16
   
 • BLAZO SREDANOVIC,Montenegrin Association of America, 1000DM

  KEMAL MULIC , NEW YORK, 500 $

  Ismet Adrovic,Podgorica, 200 DM

  Enis Mulic, New York, 100$

  Elmir Mulic, New York, 20$

  Semir Mulic,New York, 100$

  Esad Mulic,New York, 100$

  Adem Rastoder,New York, 100$

  Esko Rastoder,New York, 100$

  Mirsad Rastoder,New York, 50$

  Hako Olevic ,New York, 100 $

  Samir Balic,New York, 100$

  Dzafer Bibuljica,New York, 100$

  Senad Kocan, New York, 100$

  Senad Mehovic,New York, 100$

  Ismet i Azra Osmanovic,New York,  50$

  Huso Radoncic,New York, 40$

  Dzemal Mušovic,New York, 40$

  Mirsad Koljenovic,New York, 20$

  Ranko Hodžic,New York, 100$

  Kavazovic Rifat ,New York, 100$

  Kavazovic Refik-Eto,New York , 100$

  Radio "Sevdah ",New York, 100$
   

 • Broj 13-14
   
 • Izet Rastoder, Slovenija, 1000DM

  Hilmija Franca, Bijelo Polje, 400DM

  Esad Jusovic, Prijepolje, 200DM

  Husein Pelinkovic,New York, 100USD

  Alija Mustafagic, Bar, 100DM

  Mustafa Grudic, Bar, 100DM

  Dr.Refik Suljevic, Podgorica, 100DM

  Resad Rastoder, Petnjica, 100DM

  Fadil Lekic, Tuzi, 50DM
   

 • Broj 11-12
   
 • Fejzulah Brkanovic, Bar, 100DM

  Emin Becovic, Bar, 100DM

  Dr.Dzijad Lekic, Tuzi, 85DM

  Jusovic Esad, Prijepolje, 85DM

  Velija Muric, Rozaje, 70DM

  Mehmed-Medo Muminovic, Tuzi, 50DM

  Dr.Faik Dizdarevic, Beograd, 100DM

  Fadil Diko Ljajevic, Tuzi, 100DM

  Mesa Kolarevic, Podgorica, 100DM

  Bajram Decevic, Tuzi, 100DM

  Dzenan Sukovic, Tuzi, 50DM

  Husein Ljajlo Turkovic, Podgorica, 50DM

  Ferid Ramovic, Tuzi, 100DM

  Kemo Salagic, Podgorica, 2000din
   

 • Broj 9-10
   
 • Dr.Refik Suljevic, Podgorica, 200DM

  Dzevdet Dzaka Turkovic, Tuzi,100DM

  Alija Mustafic, Bar, 100DM

  Rifat Rastoder, Podgorica, 100DM

  Semsudin Becovic, Bar, 100DM

  Aisa Becovic, Bar, 100DM

  Sadetin Pricic, Bar, 100DM
   

 • Broj 7-8
   
 • Halid Decevic, 50DM

  Kemo Decevic, 50DM

  Ferid Alivodic, 50DM

  Bajram Baka Decevic, 50DM
   

  Broj 5-6
   

  NEDIMKOMERC (Vlasnik Fuad Hodzic), 4000 din

  Refik Suljevic, 100DM

  Dzavid Krnic, 50DM

  Faruk Kerovic, 50DM

  Ferid Pepic, 50DM

  Demo Dresevic, 50DM

  Vahid Disdarevic, 50DM

  Bajram Decevic, 50DM

  Eso Methadzevic, 50DM